SL 600 V12 ציפוי ויניל בצבע מיוחד

פרויקט מטורף על SL 600 V12 שכלל ציפוי ויניל
הכנה מקצועית שכללה שטיפה יסודית והורדת כול המזהמים מצבע הרכב,
פרוק של כול החלקים הדרושים לקבלת עבודה יסודית ומדויקת!
הדבקת הרכב בציפוי ויניל עם עמידות גבוהה וציפוי ננו על המדבקה,
פנסי הרכב צופו בציפוי נגד שריטות עם גוון יחודי לצורך הגנה ועיצוב מיוחד!

שינוי צבע הרכב

ציפוי ויניל בהתאמה אישית לצבע הרכב ללא ירידת ערך!